Geven

Als je de profetische bediening van Sander Wuister wilt steunen kan dat door een gift over te maken naar:
Stichting Words of Life Ministries
NL71 ABNA 0124 9609 87
onder vermelding van: gift